Mi az élet?

Az osztrák biokémikust, Rudolf Hauschkát kora ifjúságától foglalkoztatta az a kérdés, hogy mi az élet. Azok a válaszok, amit kora materialista természettudománya adott erre a kérdésre, sosem elégítették ki az érdeklődését. Hauschka évtizedeken keresztül olyan kísérleti kutatásokat folytatott, amelyek az anyag kozmikus lényének megismerésére irányultak, és ezzel az egész természetszemlélet számára új nézőpontot mutatott fel. Kutatásai középpontjában a természet és a kozmosz ritmusai álltak.

„A napkelte és a napnyugta ritmusai, a hold  fázisváltozásainak ritmusa, az évszakok változásának ritmusa, a csillagkonstellációk változásának a ritmusa, egyesítve a mozgás ritmusaival, amely úgymond együttrezgésben viszi és fixálja a kozmikus ritmusokat az anyagba, voltak a kutatás meghatározói.” (Dr. Rudolf Hauschka Wetterleuchten Zeitenwende).

Halott anyagok – a tartósítás árnyoldala

A szerves anyagok tartósítására használt anyagok, hatására, ezeken belül elsősorban a kozmetikai és gyógyszeriparban legnagyobb mennyiségben használt alkoholra is úgy tekintünk, hogy azok meggátolják a szerves anyagok bomlását előidéző mikroorganizmusok működését. Hauschka kutatásai révén arra a felismerésre jutott, hogy a tartósításnak ez a koncepciója hibás, mivel ezek az anyagok valójában elvágják a természeti lényeket a kozmikus eredetüktől, és ezért rögzülnek az adott anyagi formájukban – a tartósítószerrel kezelt anyagok valójában halott anyagok. Az ember, amikor felhasználja ezeket a szubsztanciákat, egy halott világot fogad magába.

Életet hordozó anyagok előállítása

Ezek a szempontok vezették Hauschkát arra,hogy kutatásai során tiszta vizes bázisú növénykivonatok tartósításával kísérletezzen, amelyekből azután igazi, életet hordozó gyógyító anyagokat lehet előállítani az ember számára, Több évtizedes kutatói munka után jutott el ahhoz a kikristályosodott módszerhez, amely alkalmazásával, a növényi szubsztanciák bármiféle tartósítószer nélkül is hosszú ideig megőrzik élő tulajdonságaikat, vagyis tartósak maradnak. Ez a módszer képezi ma a német WALA gyógyszergyár gyógyszer és kozmetikum alapanyag előállításának bázisát.

 

A WALA módszer  - gyógyerő a szubsztanciában

A növény él, míg a kertben áll és a természeti ritmusoknak van alávetve. A begyújtés által a növény elveszíti a kapcsolatát ezekkel ritmusokkal. A természeti ritmusok továbbfejlesztése a WALA növénylaboratóriumában folyó munka, melynek során a leszedett növény továbbra is a poláris minőségeknek (meleg és hideg / fény és sötétség / mozgás és nyugalom) van alávetveaz előállítási folyamatban.Egybegyűjtött növény szubsztanciájának átalakulása sikeresen meg tud történni a ritmizálási folyamat alkalmazása révén. Ezáltal az anyagaiban létrejön egy közeledés   az emberi folyamatokhoz, gyógyerő ébred bennük.

Tartósítási rituálé a természet szerint

A frissen begyűjtött növényeket a növénylaboratóriumban gondosan átválogatják, tisztítják, majd kézzel felaprítják, pépesítik, kőkorsóba teszik és frissen desztillált forrásvizet adnak az így előkészített növényi péphez, melyet ezután nyugalomba, sötétbe és melegbe helyeznek. Este kezdődik a hétnapos ritmizálási folyamat, amelynél a nyugalmi-, sötét – és meleg (37C) fázist naponta két alkalommal megszakítják a mozgás-, fény-, és hideg (4 C9 fázisával. A vízzel higított növényi keveréket napfelkeltekor és naplementekor természetes fényre helyezik, lehűtik és megkeverik. 3,5 nap múlva a felaprított növényi részeket a folyadékfázistól elkülönítik, elhamvasztják, és az így kapott növényi hamut részben ismét visszaadják a kipréselt oldatot. Az oldathoz adott hamuban található ásványi anyagok az utolsó szilárd szubsztanciális maradványai az egykor létezett egész növénynek, így az eredményül kapott úgynevezett őstinktúrák a növény teljességét tartalmazzák, és nem csak a szétválasztott részeit, vagy elkülönített hatóanyagait. Ennek azért is van jelentősége, mert igazolt tény, hogy az olyan növényi kivonatok , amelyek teljes növényekből készülnek , rendkívül alacsony arányban okoznak allergiád reakciókat a felhasználásuk során.

 

Őstinktúrák nyugalomban

A hétnapos ritmizálási folyamat után, az őstinktúrákat egy teljes évig szobahőmérsékleten nyugalomba helyezik és a minőségüket széleskörű laboratóriumi vizsgálatokkal rendszeresen ellenőrzik. Egy év eltelte után csak azokat az őstinktúrákat használják fel a további feldolgozás során, amelyek minden vizsgálati paraméternek maradéktalanul megfeleltek. A WALA előállítási módszerben alkalmazott ritmusok tovább viszik mind azokat az élő ritmusokat, amelyekben a növény a betakarítása előtt a természetben állt, és ennek eredményeként a növény életerejét maradéktalanul megőrző, bármiféle segédanyag hozzáadása nélkül is tartós kivonatok jönnek létre.

Ritmikus módszerekkel

A gyógyszer előállítás során az egyéves nyugalmi- és érési fázis után a keletkezett őstinktúrát, mely átélte az évszakok változását és átesett egy alapos minőségbiztosításon, vagy eredeti formájában használják, vagy potenciálással továbbdolgozzák és ennek révén alakul ki a WALA gyógyszerek végső, kivételesen magas, egyedi minősége. Ugyancsak a WALA ritmikus előállítási módszernek megfelelően készülnek a dr. Hauschka kozmetikai termékhez használt alapanyagok is.

 

Biodinamikus termesztésből

További fiontos szempont, hogy a WALA alapanyag előállítási módszerbe milyen minőségű növények kerülnek, mert ez aklapvetően meghatározza a módszer sikerét. Ezért a WALA cég a készítményei előállításához elsősorban biodinamikus termesztésből származó, vagy természetvédelmi területelkről vadon gyűjtött növényeket használ. A WALA cég elnevezése is a Dr. Rudolf Hauschka által kidolgozott ritmikus előállítási módszerből származik: Wärme (hő) – Asche (hamu) – Licht (fény) – Ache (hamu) =WALA.

További információ : www.wala.hu, www.drhauschka.hu