Az internetes vásárlás biztonsága

Az interneten, telefonon, postai úton történő fizetések közös jellemzője, hogy a kártya fizikailag nincs jelen a tranzakció során. Ezsok szempontból nagyobb körültekintést igényel az Ön részéről.

Bankkártyája adatait mindig kezelje bizalmasan!  

Ügyeljen rá, hogy a kártyaszámot és a kártya lejárati dátumát ne adja ki illetékteleneknek! 

A Kártyabirtokos azonosítását szolgálja a kártya aláírási paneljében található 3 jegyű ellenőrző kód - amit CVC2-nek, CVV2-nek vagy CSC kódnak is szoktak nevezni - (a kártyaszám, és annak utolsó négy számjegye után), melynek megadását egyre több kereskedő kéri az egyéb adatok között. Ezt a kódot ugyanolyan gondossággal kezelje, mint a PIN kódot!

 

Csak ismert, megbízható helyen kezdeményezzen bankkártyás fizetést!  

Csak olyan internetes elfogadóhelyen vásároljon kártyájával, ahol ezt korábban már probléma nélkül megtette. Amennyiben új helyen fizetne, alaposan vizsgálja meg a weboldalt a következő szempontok alapján:

 • mit árul, milyen szolgáltatást nyújt,
 • talál-e részletes termékismertetőt,
 • a cég telephelye, vonalas telefonszáma és e-mail címe megtalálható-e,
 • szerződési, fizetési és szállítási feltételeket feltüntették-e. Ha nem, keltsen gyanút Önben, ha pedig elérhető, alaposan olvassa el, különös tekintettel az apró betűs részekre,
 • nézze meg, minőségi kifogás esetén hova és mennyi időn belül fordulhat reklamációval, milyen feltételek mellett vonhatja vissza megrendelését, mikor és milyen formában kapja vissza a pénzét,
 • figyeljen a megfogalmazásra, helyesírási hibákat talál-e, legyen gyanús, ha összecsapottnak tűnik a weboldal szerkesztése. Ilyen esetekben ne vásároljon az adott kereskedőnél!

Amint a kártyás fizetésre kerül a sor, mindig ellenőrizze, hogy a kereskedő által elfogadott kártyák logója (Maestro, MasterCard, American Express vagy VISA) fel van-e tüntetve (ugyanúgy, mint a "hagyományos" üzletekben)! Ezt hasonlítsa össze a kártyáján lévővel! Tényleg ugyanolyan vagy csak nagyon hasonló?

Nézze meg, hogy a kommunikáció titkosítva van-e! Erre utal az URL címben a "https" valamint a mellette szereplő "lakat", melyre rákattintva meg kell jelennie a titkosításhoz használt tanúsítványnak. 

Minden vásárlás alkalmával nyomtassa ki a megrendelését, annak visszaigazolását, a fizetéskor megadott adatokat, a megrendelt áru termékismertetőjét, stb! A kinyomtatott dokumentumokat körültekintően tárolja!

 

Internetes azonosítóit kezelje bizalmasan!  

Mindig jelentkezzen ki a weboldalról, ha befejezte a vásárlást, nézelődést! Különösen fontos ez az internet kávézókban és minden olyan számítógép esetén, amit más is használ!

Internetes, postai vagy telefonos vásárlás során a kereskedő soha nem kérheti a PIN kódot, azt ezeken a csatornákon keresztül soha ne adja meg!

Lehetőség szerint internetes vásárlásait, átutalásait ne nyilvános hozzáférésű hálózaton keresztül végezze. Csak olyan eszközről végezzen ilyen tevékenységeket, melynek vírusvédelme naprakész, valamint operációs rendszere, alkalmazásai az aktuális biztonsági frissítésekkel rendelkeznek.

E-mailes, telefonos adatkicsalás (scam)  

Szeretnénk felhívni figyelmét arra az egyre gyakoribb - elsősorban Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban előforduló -visszaélési módra, amikor illetéktelenek e-mailben próbálnak meg Öntől adatokat kicsalni.

 • Legyen gyanús, ha olyan levelet kap, amely túl kedvező ajánlatot, soha meg nem rendelt termék lemondását, vagy nyereményt tartalmaz!
 • Ismert kereskedők - akár olyan is, ahol korábban Ön vásárolt - nevében is küldhetnek Önnek e-mailt azzal a felszólítással, hogy frissítse adatait. Ilyen esetekben mindig vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel az eddig megszokott módon, hogy ellenőrizze a feladót.
 • A nemzetközi Kártyatársaságok sem e-mailben, sem telefonon nem keresik meg közvetlenül a Kártyabirtokosokat! Így azonnal keltsen Önben gyanút, amennyiben olyan e-mailt vagy telefonhívást kap, melyben arról tájékoztatják, hogy bankkártyájának adatait illetéktelenek megszerezték, és bizalmas adatokat kérnek Öntől (pl.: kártyaszám, számlaszám, titkos kódok, PIN kód). Ezt sose tegye meg, helyette haladéktalanul értesítse Bankunkat!
 • Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az OTP Banktól keresik meg Önt telefonon a bankkártyájával kapcsolatban, az OTP Bank munkatársai csak személyes adatokat kérnek Öntől személyének beazonosítása miatt (pl.: születési dátum, édesanyja neve). A bankkártyájával kapcsolatos adatokat nem kérjünk Öntől.
 • Szeretnénk felhívni szíves figyelmét arra, hogy az OTP Bank sem kér Öntől e-mailben sem bizalmas adatokat, sem PIN kódot!
 • Amennyiben olyan telefonhívást kap, hogy Ön valamilyen összeget nyert és ezért kérik a bankkártyájának adatait, szintén keltsen Önben gyanút. Egy átutaláshoz csak az Ön nevére és számlaszámára van szükség, egyéb adat nem kell a tranzakció végrehajtásához.
 • Olyan telefonhívás esetében, ahol valamilyen cég nevében nyeremény fejében arra kérik Ön, hogy töltsön fel különböző mobilszámokat bankjegy-automatán keresztül, a tranzakciók végrehajtása előtt mindenképpen győződjön meg arról, hogy az adott cégnél valóban van-e ilyen nyereményjáték.


Forrás: OTP Bank: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Bankkartya/Biztonsag/Internet